تبلیغات
نسل سوم گردان کربلا - مـا یک جاهائی گـنـاه کـردیـم..

مـا یک جاهائی گـنـاه کـردیـم..
ارسال در تاریخ یکشنبه 8 اردیبهشت 1392 توسط محمد امین غفاری

 
اما «قلتم انّى هذا»؛ میگوئید ما از كجا این ضربه را خوردیم.«قل هو من عـند انفسـكم» ؛ از خود شمـا بـــودخودتان خطا كردید. ما یك جاهائى خطا كردیم - یك جاهائى طبق وظیفه عمل نـكردیم-یك جاهائى مراقبتـهــائىكه باید انجام بدهیم، انجام ندادیم- یك جاهائى دلبستگى‌هاى خودمان را زیر پا نگذاشتیم - به چیزهائى كه باــیداز آن پرهیز كرد و برحذر بود، سرگرم شدیم؛ به منازعات سیاسى، به مشاجرات سرگرم شدی م-به رفاه‌طلـبىسرگرم شدیم،-به منشهاى اشرافى سرگرم شدیم-غفـلت از روحـیه‌ى جهـادى و ایـثار غفـلت از تهاجـم فرهنـگىدشمن-غفلت از در كمین بودن دشمن-غفلت از نفوذ دشمن در فضاى رسانه‌اى كشور..اینها گناهان ماست...

دریافت کلیپ تصویری
mp4  حجم:  6.49  مگابایت
دریافـت  کلیـپ صوتی mp3  حجم: 2.07 مـگاباـیت


استاد پناهیان:
در گوشه درفترچه یاداشتان این سخن مرا به عنوان یادگاری بنویسید: رذل ترین انسانهـای که در آخروزمـانفتنه گری می کنند و پست ترین انسانها که پس از ظهور  در مقابل حضرت می ایـستند " کسـانی هسـتنـد کـهآگاهی دینی دارنـد امـا تـوان اولویت بـندی بـین آگـاهی های خـود را نـدارند."

منبع: سینماگران متعهد


قالب وبلاگ مرجع راهنمای وبلاگ نویسان